gc-architecten-2019-10-team.jpg

 

 

gc-architecten-2018-guido-callens-l.jpg

 

GUIDO CALLENS   architect

2008             Zaakvoerder GC-architecten bvba
1988-2008   Zaakvoerder Architectenburo Callens bvba
1981              Zelfstandig architect
1976-1981    Opleiding Architectuur, Sint-Lucas Instituut Gent

guido@gc-a.eu
0475 64 64 43

gc-architecten-2018-bert-ghesquiere-l.jpg

 

BERT GHESQUIERE   Ir-architect

2008             Zaakvoerder GC-architecten bvba
2003-2008   Medewerker Architectenburo Callens bvba
2003             Zelfstandig architect
1998-2003   Opleiding Ir-architect, optie bouwtechniek, UGent

bert@gc-a.eu
0496 20 04 91

gc-architecten-2018-frederik-callens-l.jpg

 

FREDERIK CALLENS   architect

2018           Zaakvoerder GC-architecten bvba
2016-2018  Medewerker GC-architecten bvba
2012-2016  Medewerker B2Ai
2006-2012  Opleiding Architectuur, Sint-Lucas Instituut Gent

frederik@gc-a.eu
0478 57 23 68

 

 

gc-architecten-2018-team.jpg